Współczesny świat wymaga dużych ilości wysokiej jakości jedzenia, które jest niedrogie. Jeśli chodzi o rolnictwo i potrzebę zaspokojenia rosnących potrzeb żywieniowych naszego świata, stosowanie środków ochrony roślin jest często przedmiotem kontrowersji.

W krótkim okresie pestycydy znacznie pomagają w zwalczaniu szkodników, takich jak owady, grzyby czy chwasty. Jednak w dłuższej perspektywie pestycydy nieprawidłowo stosowane mogą zdrowiu ludzi i środowisku naturalnemu. Niezależnie od tego, czy podejmujesz decyzje w branży rolniczej, czy jesteś konsumentem, ważne jest, aby rozważyć zalety i wady stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolnej.

Pestycyd to każda substancja lub mieszanina substancji, której celem jest zapobieganie, niszczenie lub odstraszanie szkodników lub regulowanie roślin niepożądanych. Stosowanie środków ochrony roślin przynosi znaczne korzyści. Najważniejsze korzyści obejmują lepszą jakość plonów i zwierząt gospodarskich oraz wzrost zbiorów i produktów żywnościowych pozyskiwanych ze zwierząt hodowlanych.

Wtórne korzyści są mniej natychmiastowe i obejmują bezpieczeństwo żywnościowe, zwiększone przychody z eksportu i ograniczenie międzynarodowego rozprzestrzeniania się niebezpiecznych chorób.

W bliskiej odległości pestycydy zmniejszają marnotrawstwo upraw, ziemi, wody, czasu i innych cennych zasobów, z których korzysta agrobiznes, a choroby plonów takie jak brunatna plamistość ziemniaka nie są już problemem dla plantatorów. Z drugiej strony wady nieprawidłowego stosowania środków ochrony roślin są znaczące. Należą do nich zanieczyszczenia i śmierć zwierząt domowych, ograniczenie liczebności naturalnych wrogów szkodników, odporność na pestycydy, spadek liczby pszczół miodnych i innych owadów zapylających, straty w uprawach przyległych, straty w rybołówstwie i ptakach oraz zanieczyszczenie wód gruntowych. Aby zminimalizować negatywne wyniki stosowania środków ochrony roślin, zaleca się, aby pestycydy były bardzo mało toksyczne, z wyjątkiem szkodników docelowych. Postępy w formułowaniu i stosowaniu środków ochrony roślin, takie jak pestycydy pochodzenia mikrobiologicznego i precyzyjne opryskiwanie pasmowe, mogą również zmniejszać niekorzystne działanie środków ochrony roślin.