W przypadku upraw roślin stosuje się różnego rodzaju herbicydy, których zadaniem jest wyeliminowanie chwastów.

Aby zminimalizować straty w plonach kukurydzy z powodu konkurencji chwastów, rolnicy stosują kilka dostępnych metod zwalczania chwastów. Mogą być to metody mechaniczne, czy też chemiczne i biologiczne. Rolą herbicydów jest nie tylko terminowe i skuteczne zwalczanie chwastów, ale także szerokie możliwości minimalizacji kosztów produkcji. Metoda kontroli chemicznej jest szybka, skuteczniejsza, oszczędza czas i koszty. Jednak ważne jest, aby stosować program herbicydów o szerokim spektrum działania, w tym herbicydy przedwschodowe i powschodowe, w celu skutecznego zwalczania chwastów przez cały sezon.

Decydujące znaczenie ma dobór odpowiedniego środka chwastobójczego w zależności od tego, jaka flora chwastów występuje na danym polu. Ponadto należy przestrzegać dokładnej dawki, metod, etapu wzrostu chwastów, czasu, wilgotności gleby i technik aplikacji. Stosowanie herbicydów przed siewem, przed i powschodowo sprawia, że zwalczanie środków chwastobójczych jest bardziej skuteczne.

Opryski herbicydami przedwschodowymi będą zwalczać chwasty do 25 dni po wysianiu, a następnie powschodowe stosowanie, w zależności od rodzajów chwastów, zapewni utrzymanie chwastów poniżej poziomu w którym będą zagrażały uprawom.

Środki chwastobójcze stosowane przed sadzeniem, przed i powschodowo, pozwolą zadbać o wszystkie typy chwastów. Dzięki temu będziemy mogli zwalczać środek chwastobójczy do rzepaku na wszystkich etapach wzrostu. Należy pamiętać że herbicydy będą działy różnie w zależności od przeznaczenia. Część może działać na nasiona, hamując wzrost na samym początku, chodzi o to aby chwasty w początkowej fazie nie przerastały roślin uprawnych. Wówczas rośliny takie jak kukurydza muszą konkurować o światło, wodę czy też składniki mineralne. Po pewnym czasie, kiedy chwasty zaczynają pojawiać się pomiędzy uprawami należy zastosować inny rodzaj środków ochrony roślin, które działają na rozwinięte chwasty.