Ktoś mógłby pomyśleć, że windykacja to windykacja, a jednak rzeczywistość tego pojęcia nie jest taka jednoznaczna. Mówiąc bowiem o windykacji, możemy wskazać na dwa jej zasadnicze rodzaje. O czym konkretnie mowa? Tutaj możemy wskazywać na windykację polubowną oraz na windykację sądową. Jak sama nazwa wskazuje, windykacja polubowna polega na tym, aby skłonić dłużnika do dobrowolnego oddania należności.

W wielu przypadkach możemy tutaj mówić o pewnego rodzaju straszeniu dłużników, które jednak nie przynosi zazwyczaj wymaganych efektów. Tymczasem prawdziwa windykacja polubowna to nic innego jak wysyłanie pism, w których naświetla się dłużnikowi konsekwencje jego działania, naświetla się nieuchronność konieczności spłaty zadłużenia i korzyści płynące z polubownego załatwienia owej sprawy, korzyści płynące z dobrowolnego oddania należności. Takie podejście na pewno równa się znacznie większej skuteczności działań windykacyjnych i profesjonalne firmy, profesjonalne kancelarie prawne w sprawach windykacyjnych starają się skupić właśnie na uświadomieniu dłużnikowi owej nieuchronności konieczności zapłaty tego, co się należy. Drugi rodzaj windykacji to ta sądowa zwana także komorniczą. Tutaj już nie ma miejsca na żadne negocjacje, na żadne polubowne załatwienie sprawy, ponieważ tutaj mamy do czynienia ze sprawą sądową kończąca się nakazem zapłaty należności.

Uzyskując klauzulę wykonalności firma windykacyjna może przejść do kolejnego elementu, jakim może być zabezpieczenie majątku dłużnika na poczet spłaty należności. Tutaj można wskazywać także na inne aspekty, na inne działania, o których szerzej możemy dowiedzieć się ze strony internetowej Siciarz & Siciarz – windykacja Poznań, która poświęcona jest jednej z tych najlepszych, najskuteczniejszych kancelarii prawnych, które zajmują się między innymi właśnie sprawami windykacyjnymi. Różne są rodzaje windykacji, aczkolwiek bardzo ważnym elementem jest to, żeby podejmować takie działania, które okażą się dla nas bardzo skuteczne.